Framställningar 2013

 
Förutsättning för drogtester av dem som jobbar i ungdomsverkstäder borde stadgas i lag
16.12.2013, Dnr 4784/2012 (på finska)
 
 
 
Beslut om språk och tillgänglighet av harmoniserade europeiska standarder som gäller byggbranschen
25.10.2013, Dnr
 
962/4/12 och 4779/4/12 (på finska)
 
Operation utfördes utan patientens samtycke
23.10.2013, Dnr 673/2012 (på finska)
 
 
 
Riihimäki stad kränkte lärares ytrandefrihet 20.9.2013, Dnr 3793/2012 (på finska)
10.9.2013
 
JO föreslår att en patient gottgörs för kräkning av dennes självbestämmanderätt
En patient som befann sig i ett hjälplöst tillstånd på grund av en svår sjukdom hade fått vissa vårdinsatser mot sin vilja.
Åtgärderna innebar en kränkning av patientens personliga integritet och privatliv, som skyddas av grundlagen och Europakonventionen.
Enligt grundlagen ska det allmänna se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.
Därför framställde JO för den samkommun som ansvarade för hälsovården att patienten gottgörs för kränkningarna.
Dnr 2803/4/12, närmare information: äldre justitieombuds-mannasekreterare Håkan Stoor, tfn (09) 4321.
 
 
 
Ersättning för en fånges resekostnader
7.5.2013, Dnr 1160/2012 (på finska)
 
3.5.2013, Dnr
 
448/2011 och 3865/2012 (på finska)
 
Maskinell dosdispensering av läkemedel får inte medföra tilläggskostrander för patienterna
11.4.2013, Dnr 809/2011 (på finska)
 
 
9.4.2013, Dnr 4222/2011 (på finska)
 
 
20.3.2013, Dnr 3426/2009 (på finska)
 
 
6.3.2013, Dnr 4707/2011 (på finska)
 
 
5.3.2013, Dnr 3512/2011 (på finska)
 
 
28.2.2013, Dnr 197/2013 (på finska)
 
 
28.2.2013, Dnr 4092/2011 (på finska)
 
 
8.2.2013, Dnr 2011/2010 (på finska)
 
17.1.2013, Dnr 2720/2011 (på finska)
 
21.12.2012, Dnr 4649/2011 (på finska)