Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

AOA Sakslinin syytemääräys johti sakkoihin ulosottomiehelle

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut kihlakunnanulosottomiehen sakkoihin virkavelvollisuuden rikkomisesta häätöasiassa, jossa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin oli aikaisemmin antanut syytemääräyksen.

Kihlakunnanulosottomies ei ollut ollut itse läsnä, kun häätö toimitettiin, vaikka hänen olisi tullut olla paikalla ja arvioida omaisuus. Hän oli vain selvittänyt puhelimitse häädön hakijalta huoneistossa olleen omaisuuden laadun ja arvon. Sen jälkeen ulosottomies oli antanut häädön hakijalle luvan menetellä asunnossa olleen omaisuuden kanssa tämän haluamalla tavalla.

Kihlakunnanulosottomies ei olisi voinut antaa tällaista lupaa ilman, että hän oli itse todennut ja arvioinut omaisuuden. Lisäksi ulosottomiehen häädöstä laatima pöytäkirja oli sisältänyt vääriä ja harhaanjohtavia tietoja. 

AOA Maija Sakslinin syytemääräys, dnro 2422/2/11
Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja, puh. (09) 4321.