Publicerad
2.12.2022 7:14:00

Riksdagens biträdande justitieombudsman (BJO) Sakslin har avgjort flera klagomål om omänsklig behandling av äldre och användning av kraftiga begränsningsåtgärder vid fysisk smärta, vård i livets slutskede eller efter en operation. BJO har fäst uppmärksamhet vid att samma allvarliga missförhållanden upprepas i klagomålen. 

Bakgrunden till ett felaktigt förfarande är ofta att personalen inte vet hur man ska gå till väga i dessa situationer. På basis av klagomålen beslöt BJO att på eget initiativ utreda om det för närvarande finns nödvändig information om undvikande av begränsningsåtgärder i vården av äldre och på vilket sätt man har sett till att informationen är tillgänglig för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Enligt den erhållna utredningen har olika åtgärder vidtagits, men åtgärderna är ännu inte tillräckliga.

Valvira bedömde att boendeenheterna för äldre har tämligen etablerad praxis för användning av fysiska begränsningsåtgärder. Observationerna vid de inspektioner som BJO förordnat visar dock att även etablerad praxis kan strida mot både lagen, människorättskonventionerna och de yrkesetiska principerna.

En gemensam observation är att de befintliga anvisningarna fokuserar på själva användningen av begränsningsåtgärder. Däremot saknas tydliga och enkla anvisningar för förebyggande av situationer där behov av begränsningsåtgärder uppstår och därmed saknas kompetens till största delen ännu.

BJO ber att utarbetandet av tydliga riksomfattande anvisningar och utbildningsmaterial påskyndas.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins avgörande 3014/2022 har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi.

Övriga avgöranden (på finska) med anknytning till ämnesområdet:
Henkilökunnan puute sitomisen perusteena (oikeusasiamies.fi)
Deliriumpotilaan rajoittaminen somaattisessa sairaanhoidossa (oikeusasiamies.fi)
Tahdonvastainen tutkimusjakso kaupungin sairaalassa (oikeusasiamies.fi)

Mer information ger äldre justitieombudsmannasekreterare Lotta Hämeen-Anttila, tfn 09 432 3353.