Verksamhetsberättelser

Riksdagens justitieombudsman publicerar årligen en berättelse om sin verksamhet.

I berättelsen rapporterar JO till riksdagen om det aktuella läget inom lagskipningen och offentliga förvaltningen samt vid verkställandet av offentliga uppdrag. Vidare kan JO i berättelsen rapportera om brister i lagstiftningen.

Berättelsen publiceras på svenska och finska. En sammanfattning publiceras på engelska.

År 2016 (pdf 3,7 Mt)
År 2015 (pdf 3,9 Mt)

År 2014 (pdf 8,8 Mt)
År 2013 (pdf 6,8 Mt)
År 2012 (pdf, 5,3 Mt)
År 2011 (pdf, 12,9 Mt)

År 2010 (pdf, 4,3 Mt)
År 2009 (pdf, 3,10 Mt)
År 2008 (pdf, 1,45 Mt)
År 2007 (pdf, 1,39 Mt)
År 2006 (pdf, 1,52 Mt)
 

År 2005 (pdf, 2,22 Mt)
År 2004 (pdf, 1,5 Mt)
År 2003 (pdf, 1,77 Mt)
År 2002 (pdf, 3,93 Mt)
År 2001 (pdf, 2,29 Mt)