Undersökningar

Människorättscentret och JO:s kansli utförde år 2017 och 2021 en undersökning om äldre personers hemvård. Undersökningens resultat (på finska) finns här nedan:

70 vuotta täyttäneiden kotona asuvien henkilöiden palvelujen saanti ja palvelutarpeet  (2021)

Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta