Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Ärendet inleddes år 2010 .

Husrannsakan får inte göras i hemlighet
I huvudstadsregionen saknas lagstadgad tandläkarjour dygnet runt
JO:s beslut om avvisningen av farmödrarna
Biträdande JO Pajuoja varnar polisen för att ett snabbtest för droger är otillförlitligt
Det är inte JO som ska övervaka grundlagsenligheten i avloppsärendet
JO har överlämnat sin berättelse för år 2009 till riksdagen