Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Ärendet inleddes år 2013 .

Framställning om att ändra överklagandeförbud
Är beväringarna förlorare i förmånsdjungeln?
Kritik från BJO Sakslin mot Skatteförvaltningen för att kunderna var tvungna att rätta fel som förvaltningen begått
Riksdagens målsättningar uppnåddes inte i polisens Vitja-projekt
Biträdande justitieombudsmannens beslut ledde till gottgörelse
Bostadsklagomål behandlades bristfälligt
Tammerfors stad kränkte lärarens yttrandefrihet
Skatteförvaltningen agerade olagligt vid beskattning av personer som investerat i en bank i Liechtenstein
Akut tandvård för gravt utvecklingsstörd patient försummades
Polischef klandras för Kiakkovieras-yttrande
Skolan måste ordna ett alternativ till en religiös morgonsamling
Pressmeddelande: FPA:s duande av klienten i standardskrivelser strider inte mot lagen
Två klander av biträdande justitieombudsman mot ARA
Justitieombudsmannen föreslår nationella anvisningar för den första bedömningen av akutvård
Avrundningen av rundradioskatten är problematisk för småinkomsttagare
Hjälpmedel för medicinisk rehabilitering utlämnas på varierande grunder
Ett dröjsmål äventyrade ett gravt handikappat barns rehabilitering vid rätt tid
Hund får inte leta efter narkotika på allmän plats
Ministers tal på Folkmissionsdagarna föranleder inga åtgärder
Undersökningsledarens sak är att besluta on information