Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Ärendet inleddes år 2011 .

JO anser att väktarnas roll på mentalsjukhusen bör utredas
JO: Det behövs lagstiftning om säkerheten inom metrotrafiken
Det är skäl att justera bestämmelserna om temporärt körförbud
Maskinell dosdispensering av läkemedel får inte medföra tilläggskostnader för patienterna
JO: Patienten har rätt till läkemedel som är godkänt för behandling av hans eller hennes sjukdom
Polisen borde förbättra sina anvisningar om förhindrande an barnkapning
Kommuner har i strid med lagen begränsat distributionen av vårdtillbehör
Kommunerna måste värna om de grundläggande rättigheterna
Hälsovårdscentral kränkte patientens personliga frihet
Skatteåterbäring får inte utmätas utan meddelande till gäldenären
Hemvården glömde bort en hjälplös åldring i flera dagar
BJO undersöker femton kommuners förfaranden
Människovärdig behandling och principen om minsta olägenhet gäller också myndigheters information
BJO Sakslins åtalsförordnande ledde till att en utmätningsman dömdes till böter
Pressmeddelande: Korrigering av försvarsmaktens lönebetalningssystem tog oskäligt lång tid
Helsingfors har ordnat flera logiplatser för bostadslösa
Offentligheten bör ökas kring bedömningen av studentexamensprov
Vicehäradshövding Sirpa Rautio direktör för Människorättscentret
Pasi Pölönen utsedd till ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen
Ett sjukhus ger en patient ersättning för kränkning av dennes människovärde under isolering