Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Ärendet inleddes år 2009 .

Biträdande JO Sakslins beslut ledde till skatteåterbäringar
Överberläggning försårar verkställighet av häktning i Vanda fängelse
En fånges brev til en insändarspalt öppnades och lästes
Tullen borde ha korrigerat felaktiga bilskattetabeller och beskattningsbeslut
Tammerfors stads rekryteringsförbud stred mot jämlikhetskravet och diskrimineringsförbudet
Ledarhundsanvändare blev inte hörda innan de tillfälligt fråntogs sina hund
Domstolens säkerhetskontroll får inte äventyra integritetsskyddet
Kyrkan kan inte kräva att en it-expert ska vara medlem av kyrkan
Karleby stad förfor felaktigt då den stödde vissa riksdagskandidaters valkampanj
Det behövs klara anvisningar om språket i journalhandlingar
Polisen handlade lagstridigt, då den förbjöd att använda gängväst
Biträdande JO: Ingen kritik mot återbäring av moms på bilskatt
Myndigheterna tillhandahåller fortfarande avgiftbelagd telefonservice i strid med lag
Tavastehus återbetalar olagliga terminsavgifter
Parkeringsövervakarna saknar tjänstemärke
Kommunen debiterade självriskandelar utan stöd i lag
Skjutvapenlagen bör justeras
Vårdgarantin gäller också Studenternas hälsovårdsstiftelse
Helsingfors universitets specialhandläkarutbildning strider mot förordningen
Brister i förvaringen och behandlingen av avlidna
Återflyttare har inte automatiskt rösträtt i EU-val i sitt hemland
Skolans antidrogprogram innebär särbehandling av eleverna
Patienter fick vänta alltför länge på starroperation
Kommunerna borde ha iakttagit statsrådets förordning i samband med svininfluensavaccineringarna
Ålands landskapsregering och dess enhetschef för polisärenden gav ut uppgifter som ska hållas hemligt
Jourhavande vid nödcentral uppträdde osakligt under ett nödsamtal