Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Ärendet inleddes år 2008 .

JO ger inrikesministeriet anmärkning
Två överkommissarier handlade lagstridigt då demonstranter greps
Minderåriga bör placeras åtskilt från vuxna fångar
På tvåspråkiga områden måste polisen tala finska och svenska
Miljöcentralen kan föreslå att ett privat naturskyddsområde inrättas för att skydda en sällsynt art
BJO kritiserar bedömningen av fallskärmsjägares hoppduglighet
Åbo yrkesinstitut förbjuder användning av piercingsmycken
Privatpersoner kan inte ges rätt till parkeringsövervakning
En sjukhusenhet vid Tammerfors universitetssjukhus har bara ett engelskspråkigt namn
Finland saknar jour för glaskropps- och näthinnekirurgi
Jyväskylä polisinrättning kritiseras för dröjsmål med att sanera polishuset
Mögelskolor sanerades inte tillräckligt målmedvetet
Gripna får inte förvaras i polisfängelse nakna
Åtalsrätten preskriberades till följd av utdragen förundersökning
BJO kritiserar Mellersta-Finlands polisinrättning och arbetarskyddsdistrikt för dröjsmål vid handläggningen av ett ärende
BJO ifrågasätter utläggning av polisfunktioner på entreprenad till vaktbolag
Alltför långa väntetid till tandvård
Utlänningspolisen i Helsingfors begränsade EU-medborgares rätt att resa till valfritt EU-land
För invandrarkvinnor får reserveras särskilda simhallstider
Ett 9-årigt barn träffades ensam gående längs en motorväg
Ingen sjukvårdsjour i fängelserna