Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Ärendet inleddes år 2006 .

Förskoleundervisning och dagvård för sexåringar kräver tillräckliga personalresurser
En patients rätt att få patientjournalen på sitt modersmål
Inte lagstridigt att i efterhand välsigna inbördeskrigets offer
Språkliga rättigheter i anslutning till e-postkommunikationen
Biträdande justitieombudsmannen ger en tingsdomare vid Helsingfors tingsrätt en anmärkning
Utveckling och skärpning av domaransvaret
JO betonar vikten av att ingripa vid familjevåld
Kundernas rättssäkerhet kränktes då ett halvfärdigt utsökningssystem togs i bruk
JO uttalar sig om bedömningen av berusades vårdbehov
Alltför lång väntetid för bedömning av en äldre persons vårdbehov
Olaglig lång kötid till operation
Domare fick anmärkning för brott mot tjänsteplikt
Biträdande JO ger en tingsdomare anmärkning för lagstridigt förfarande
Lagstridigt lång väntetid till ätstörningspoliklinik
Polisens agerande i samband med Smash Asem -demonstrationen
Brister i lagstiftningen om frigivning av häktade
Behandlingen av skatteförhöjningar vid förvaltningsdomstolen likställs med brottmål
BJO Lindstedt klandrar Heinola polisinrättning för lagstridigt förfarande
BJO Jääskeläinen gav Satakunta TE-central en anmärkning
Biträdande justitieombudsman Lindstedt har fått utredningar om polisens agerande i samband med Smash Asem -demonstrationen
BJO Lindstedt ber inrikesministeriet inkomma med en utredning om polisens agerande i samband med Smash Asem -demonstrationen
Tre krigsveteraner beviljades slutligen frontmannatecken
Ett ensamresande barn beviljades inte snabbpass i stället för trasigt pass - Fick inte resa till sin mor
Många missförhållanden vid Utbildningsstyrelsen 2003 - 2007