Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Ärendet inleddes år 2007 .

Församlingen gömde inte asylsökande
Lagstridiga kontrollåtgärder mot fångar
Oklara bestämmelser om återupplivning av patienter
Ofta brisfälliga anteckningar i patientjournaler
FPA och pensionsinrättningarna försummar medvetet sina frister
Björn sköts i havet utanför Hangö våren 2007
Polisen agerade delvis lagstridigt i samband med Smash ASEM -demonstrationen
Rätten till en trygg barndom
JO om YLE:s valprogram 2007
Polisen bör inte få domsrätt
Häktning i Korsholm överskred den utsatta tiden
Ställningstagandet i kvinnoprästfrågan i biskopsmötets redogörelse främjar jämställdheten
BJO Lindstedt kritiserar gränsbevakningsväsendets förundersökning
Flygplatsernas säkerhetskontroller
Åter olagligt lång väntetid till HNS klinik för ätstörningar
Handikapp är inte en grund att förvägra patienter återupplivning eller intensivvård
Användning av kameratelefoner kan inte totalförbjudas vid hälso- och sjukvårdsenheter
Besök av ombud ordnats mot lagen i flera polishäkten
Ombudsmannapostens tillgänglighet måste tryggas
Barnets intresse tillgodoses inte alltid på fängelsernas avdelningar för mödrar och barn
En patient tvingades vänta över tio månader på operation vid Tammerfors universitetssjukhus
Biträdande justitieombudsmannen om intressebevakning: Redovisning ska upprättas på huvudmannens modersmål
Biträdande JO Jääskeläinen kritiserar Åbo och Riihimäki fängelser