Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Sakområde Hälso- och sjukvård .

Justitieombudsmannen har gett en anmärkning till Polisstyrelsen 
FinnHems Oy:s läkarhelikopterverksamhet borde regleras i lag
BJO Sakslin: missförhållanden i behandlingen av smärtpatienter
Biträdande justitieombudsmannen orolig för brister i anvisningarna för och övervakningen av äldre personers vård och omsorg
No-Harm Center har fått namn på nationalspråken
Flera avgöranden av biträdande justitieombudsman Sakslin om arbetstagarens vaccinationsskydd
Biträdande justitieombudsmannen undersöker HUS anvisningar om nedsättningen av poliklinik- och vårdavgifter
Ombudsmannen kan inte ingripa i placeringen av basen för läkarhelikoptern i Sydöstra Finland
Människovärdet för en person med funktionsnedsättning kränktes på den psykiatriska avdelningen på sjukhuset
Erfarenheter av åldringarnas hemvård
Anmärkning av justitieombudsmannen för fastspänning av en patient
Sjukhuset kränkte människovärde och frihet av en patient instängd i säkerhetsrum
Akut tandvård för gravt utvecklingsstörd patient försummades
Justitieombudsmannen föreslår nationella anvisningar för den första bedömningen av akutvård
Hjälpmedel för medicinisk rehabilitering utlämnas på varierande grunder
Operation utfördes utan patientens samtycke
JO anser att väktarnas roll på mentalsjukhusen bör utredas
Fortfarande ingen tandläkarjour
Maskinell dosdispensering av läkemedel får inte medföra tilläggskostnader för patienterna
JO: Patienten har rätt till läkemedel som är godkänt för behandling av hans eller hennes sjukdom
Kommuner har i strid med lagen begränsat distributionen av vårdtillbehör
Hälsovårdscentral kränkte patientens personliga frihet
Hemvården glömde bort en hjälplös åldring i flera dagar
Myndigheterna ska informera om ändringar som berör vårdenheter
Efterkontroller hör till den offentliga hälso- och sjukvården
Ett sjukhus ger en patient ersättning för kränkning av dennes människovärde under isolering
Ledarhundsanvändare blev inte hörda innan de tillfälligt fråntogs sina hund
I huvudstadsregionen saknas lagstadgad tandläkarjour dygnet runt
Vårdgarantin gäller också Studenternas hälsovårdsstiftelse
Brister i förvaringen och behandlingen av avlidna