Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Sakområde Polisen .

Justitieombudsmannen har granskat den privata säkerhetsbranschen och tillsynen över den
Uppenbara brister i ordningsvaktsverksamheten på fartyg samt i tillsynen av och lagstiftningen för verksamheten
Mycket påverkar förundersökningarnas längd vid polisen men förbättringsmetoderna är få
Juridiska problem i polisens verksamhet med overallkamera 
Fördröjningar i ansökan om pass och identitetskort kan äventyra förverkligandet av de grundläggande rättigheterna
Polisens agerande under Black Lives Matter-demonstrationen
Offentlighetslagen bör revideras
Justitieombudsmannen undersöker inte polisens förfarande i Elokapina-demonstrationen
Anmärkning till kriminalöverkonstapel för flera lagstridigheter
Många klagomål om polisens verksamhet under Black Lives Matter-demonstrationen
Befogenheterna i polisens förebyggande verksamhet borde utvärderas
Juridiska problem vid övervakningen av begränsningen i rörelsefriheten och av sammankomsterna
Satsning på förebyggande och uppföljning av dödsfall i polishäkte
Förundersökningar som gäller barn ska utföras utan dröjsmål
Satsningar på förebyggande av dödsfall i polishäkte behövs
Centralkriminalpolisen klandras för utlåtande
Myndigheternas kommunikation brast i häktningsärendet
Förundersökningen i ministerns misstänkta brottmål fördröjdes utan berättigad anledning
Klagomål om polisens husrannsakan
Vilka språkkrav ställs för poliser?
Tillsynen av användningen av elchockvapen bör skärpas och anvisningar om användningen utfärdas
Riksdagens målsättningar uppnåddes inte i polisens Vitja-projekt
BJO: Donationen som polisen fickär inte problemfri
Polischef klandras för Kiakkovieras-yttrande
Hund får inte leta efter narkotika på allmän plats
Pressmeddelande: Tillståndsärenden hos polisen måste kunna skötas även utan tidsbeställning
Undersökningsledarens sak är att besluta on information
Det är skäl att justera bestämmelserna om temporärt körförbud
Polisen måste övervaka den privata säkerhetsbranschen noggrannare
Polisen borde förbättra sina anvisningar om förhindrande an barnkapning
Oklart vilken myndighet som ska verkställa domar om att avliva farliga djur
Ogrundade frihetsberövandenbör gottgöras
Människovärdig behandling och principen om minsta olägenhet gäller också myndigheters information
Tingsrätterna har konstaterat lagstridigheter vid sex husrannsakningar
Möten med ombud ordnades på ett lagstridigt sätt
Jäving polis får inte utreda brottmisstankar