Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Sakområde Övriga förvaltningsområden .

Jari Råman utnämnd till ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2022 åt riksdagens vice talman
Fördelningen av uppgifter mellan de högsta laglighetsövervakarna ändras 
Människorättscentret och den nationella människorättsinstitutionen fyller 10 år – arbetet för mänskliga rättigheter och rättsstaten är nu allt viktigare
Rekordmånga klagomål igen till justitieombudsmannen
Petri Jääskeläinen fortsätter som riksdagens justitieombudsman
Verktyg för självutvärdering för aktörer som ordnar specialomsorger för utvecklingsstörda
Mikko Sarja fortsätter som ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata handlade felaktigt när den fastställde förutsättningarna för att ta i bruk tjänsten Suomi.fi-Fullmakter
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2020 åt riksdagens talman
Sökes en ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen
BJO Pölönen: Senatfastigheters ställning som statens hyresvärd med monopolställning grundar sig inte på lag
Ett rekordantal klagomål till justitieombudsmannen 2020
Matti Marttunen ny kanslichef i justitieombudsmannens kansli
Polisstyrelsen tolkade begränsningar av sammankomster för brett
Behandlingen av brott mot barn borde föreskrivas brådskande i lagen
Justitieombudsmannen har fått många klagomål med anknytning till undantagstillståndet
Justitieombudsmannen tillsatte den nya människorättsdelegationen
Begränsningar i JO-kansliets kundservice för att förhindra spridningen av coronaviruset
Riksdagens justitieombudsman 100 år
Rekordmånga klagomål till justitieombudsmannen år 2019
Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter har tilldelats A-status igen
Biträdande justitieombudsmannen undersöker Senatfastigheters ställning som statens hyresvärd med monopolställning
Sirpa Rautio fortsätter som direktör för Människorättscentret
Säkerhetsmyndigheternas nya tjänstemärken strider mot krav på nationalspråkens likvärdiga behandling
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2018 åt riksdagens talman
Omprövningen av status för Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter har inletts
Jari Pirjola vald till medlem i CPT
Justitieombudsmannen och Människorättscentret fortsätter att effektivisera tillsynen över äldres rättigheter
Över 5500 klagomål till justitieombudsmannen år 2018
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2017 åt riksdagens talman
Befolkningsregistercentralen försummade samernas rättigheter
Befolkningsregistercentralen klandras av biträdande justitieombudsmannen
Maija Sakslin fortsätter som biträdande justitieombudsman
Mikko Sarja utnämnd till ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen
Justitieombudsmannen: Statsministern var inte jävig i Terrafameärendet
Finlands Bank och Finansinspektionens telefonrådgivning är ännu avgiftsbelagda i strid med lagen
Justitieombudsmannen mottog igen nästan 5000 klagomål
Klander till finansministeriet för bemötande av journalist
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2015 till riksdagens talman
JO utvärderade ombudsmannaverksamheten på Cypern
Justitieombudsmannen tillsatte den nya människorättsdelegationen
Justitieombudsmannaskulpturen till professor Raimo Lahti
Vicehäradshövding Sirpa Rautio fortsätter som direktör för Människorättscentret
Pasi Pölönen forsätter som ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen
Justitieombudsmannaskulpturen till Lauri Lehtimaja
Vid beredning av ministerbesök bör även förutseende av uppmärksammanden ingå
Ökningen av antalet klagomål bruten - antalet inspektioner ökade
Ny arbetsfördelning mellan justitieombudsman och de biträdande justitieombudsmännen
Justitieombudsmannen: Förkortningen ELY-central är osaklig
Ministers tal på Folkmissionsdagarna föranleder inga åtgärder