Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Ärendet inleddes år 2020 .

Minderåriga i fängelset och deras möjligheter till skolgång och studier
Det tog för lång tid att få tid till barnatillsyningsmannen - Biträdande justitieombudsmannen gav anmärkning och framförde förslag om gottgörelse
BJO Sakslin: missförhållanden i behandlingen av smärtpatienter
Långa handläggningstider vid Skatteförvaltningen för begäranden om omprövning som gäller inkomstbeskattning för personkunder
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata handlade felaktigt när den fastställde förutsättningarna för att ta i bruk tjänsten Suomi.fi-Fullmakter
Universiteten handlade inte lagstridigt när de ändrade grunderna för antagning av studerande våren 2020
Polisens agerande under Black Lives Matter-demonstrationen
BJO Sakslin granskade tjänster för äldre under coronapandemin
Polisstyrelsen tolkade begränsningar av sammankomster för brett
Gränsbevakningsväsendets förfarande gällande begränsning av gränstrafiken
Offentlighetslagen bör revideras
Justitieombudsmannen undersöker inte polisens förfarande i Elokapina-demonstrationen
Behandlingen av brott mot barn borde föreskrivas brådskande i lagen
Många klagomål om polisens verksamhet under Black Lives Matter-demonstrationen
Trafikledsverket har avstått från sitt binamn Väylä, som justitieombudsmannen har kritiserat
Undantagsförhållanden och utbildning
Juridiska problem vid övervakningen av begränsningen i rörelsefriheten och av sammankomsterna
Biträdande justitieombudsmannen orolig för brister i anvisningarna för och övervakningen av äldre personers vård och omsorg
Justitieombudsmannen har fått många klagomål med anknytning till undantagstillståndet
Justitieombudsmannen tillsatte den nya människorättsdelegationen
Begränsningar i JO-kansliets kundservice för att förhindra spridningen av coronaviruset