Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Ärendet inleddes år 2019 .

Biträdande justitieombudsmannen föreslår en precisering av postlagen
Försäkringsutredningar borde regleras genom lag
BJO Pölönen: Senatfastigheters ställning som statens hyresvärd med monopolställning grundar sig inte på lag
BJO Sakslins avgöranden om barnskydd
Brister som äventyrar elevens rättsskydd i kommunernas beslutsfattande
Statsrådets projekt ska ha namn på nationalspråken
Likabehandlingen av personer med funktionsnedsättning bör tryggas i arrangemangen för studentexamen
Anmärkning till kriminalöverkonstapel för flera lagstridigheter
Befogenheterna i polisens förebyggande verksamhet borde utvärderas
Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen överlämnade sin verksamhetsberättelse för 2019 till riksdagens talman Anu Vehviläinen onsdagen den 17 juni.
Biträdande justitieombudsmannen undersöker Senatfastigheters ställning som statens hyresvärd med monopolställning
No-Harm Center har fått namn på nationalspråken
BJO anmärker på Skatteförvaltningen: långa köer i byrån och obesvarade samtal
Rökförbudet i cellerna i Helsingfors fängelse
Många åtgärdsavgöranden i klagomålsärenden av omhändertagna barn
Förundersökningar som gäller barn ska utföras utan dröjsmål
Biträdande justitieombudsmannen utreder brister i Sakari-systemet
Allvarliga brister i polisfängelset i Haukipudas
Stora brister i tillgängligheten – omöjligt att ta sig till röstningsstället i rullstol
Biträdande justitieombudsman utreder avgifter för serviceboende
Justitieombudsmannen gjorde oanmälda inspektioner av förhandsröstningsställen - brister i tillgänglighet och tryggandet av valhemligheten