Tal och föredrag

Justitieombudsmannen, de biträdande justitieombudsmännen samt föredragandena vid kansliet håller tal, föredrag och inlägg på kurser och seminarier som ordnas av frivilligorganisationer och myndigheter.

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen tal (till största delen på finska) på Domardagen 14.10.2022