$layout.getHTMLTitle($locale)

Riksdagens justitieombudsman lämnar årligen en berättelse till riksdagen över sin verksamhet. Verksamhetsberättelsen kan läsas här i elektroniskt format.
JO kan också lämna särskilda berättelser till riksdagen om ärenden som denne finner vara av betydelse. Dessutom publiceras ett flertal tryckta broschyrer och publikationer.

Broschyr som hjälp för den som vill anföra klagomål

Broschyren Klaga hos JO? kan laddas ner eller skrivas ut från länkarna nedan. Den innehåller information och blanketten för den som vill anföra klagomål.
Blanketten för klagomål hos JO hittas här i elektroniskt format.

Broschyren på svenska i pdf-format:
Broschyren på klarspråk:
Klaga hos JO?

Broschyr om äldre personers rättigheter

Broschyr om det nationella besöksorganet mot tortyr
(Optional Protocol to the Convention against Torture OPCAT)

Det nationella besöksorganet mot tortyr