Pressbilder

På sidan Pressbilder finns nya och tryckbara bilder av justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen.

Justitieombudsman
Petri Jääskeläinen
Fotograf: Mikko Mäntyniemi
2930
kuvan-tiedot: 2930x4395 px, 8 bps, 300 dpi.
Petri Jääskeläinen
Justitieombudsman
Petri Jääskeläinen
Fotograf: Mikko Mäntyniemi
5709
kuvan-tiedot: 5709x3820 px, 8 bps, 300 dpi.
kuvan-koko: 1,9 mb
Petri Jääskeläinen
Biträdande justitieombudsman
Maija Sakslin
Fotograf: Mikko Mäntyniemi
4480
kuvan-tiedot: 4480x6720 px, 8 bps, 300 dpi.
Maija Sakslin
Biträdande justitieombudsman
Maija Sakslin
Fotograf: Mikko Mäntyniemi
3540
kuvan-tiedot: 3540x4857 px, 8 bps, 300 dpi.
Maija Sakslin
Biträdande justitieombudsman
Pasi Pölönen
Fotograf: Mikko Mäntyniemi
3238
kuvan-tiedot: 3238x4858 px, 8 bps, 300 dpi.
Pasi Pölönen
Biträdande justitieombudsman
Pasi Pölönen
Fotograf: Mikko Mäntyniemi
3238
kuvan-tiedot: 3238x4858 px, 8 bps, 300 dpi.
kuvan-koko: 4,9 mb
Pasi Pölönen
Justitieombudsmannen och biträdande justitieombudsmännen
Maija Sakslin, Pasi Pölönen, Petri Jääskeläinen
Fotograf: Mikko Mäntyniemi
5823
kuvan-tiedot: 5823x3914 px, 8 bps, 300 dpi.
kuvan-koko: 13,2 mb
Maija Sakslin, Pasi Pölönen, Petri Jääskeläinen
JO-kansliets ledning
Mikko Sarja, Maija Sakslin, Petri Jääskeläinen, Päivi Romanov, Pasi Pölönen,
Fotograf: Mikko Mäntyniemi
6720
kuvan-tiedot: 6720x4480 px, 8 bps, 300 dpi.
kuvan-koko: 12,3 mb
Mikko Sarja, Maija Sakslin, Petri Jääskeläinen, Päivi Romanov, Pasi Pölönen,
Oikeusasiamiehen kanslian johto
Mikko Sarja, Maija Sakslin, Petri Jääskeläinen, Päivi Romanov, Pasi Pölönen,
Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi
6720
kuvan-tiedot: 6720x4480 px, 8 bps, 300 dpi.
kuvan-koko: 12,3 mb
Mikko Sarja, Maija Sakslin, Petri Jääskeläinen, Päivi Romanov, Pasi Pölönen,
Oikeusasiamiehen kanslian johto
Mikko Sarja, Maija Sakslin, Petri Jääskeläinen, Päivi Romanov, Pasi Pölönen,
Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi
6720
kuvan-tiedot: 6720x4480 px, 8 bps, 300 dpi.
kuvan-koko: 12,3 mb
Mikko Sarja, Maija Sakslin, Petri Jääskeläinen, Päivi Romanov, Pasi Pölönen,

Användning och bildrättigheter

 

Publiceringsrätten till bilderna i bildbanken tillhör justitieombudsmannens kansli och upphovsrätten tillhör fotografen.

Bilderna får användas gratis för redaktionell publicering. Publiceringsrätten kan inte säljas eller överföras till tredje part.

Vid publicering av bilderna ska fotografen och publiceringsrättens innehavare nämnas, dvs.
Bild: XX/Justitieombudsmannens kansli.

Bilderna får inte användas i kommersiella syften.