Ombudsmännen samarbetar

Ombudsmännen i världens alla länder har samarbetat sedan 1978, då Internationella ombudsmannainstitutet (International Ombudsman Institute, IOI) grundades i Kanada. Institutet hade sitt säte vid Alberta universität tills det flyttade till Wien år 2009.

Institutet verkar för att ombudsmannainstitutionen får spridning i världen, främjar utbytet av information och erfarenheter mellan ombudsmännen.

Institutet ordnar internationella och regionala konferenser. Det arbetar också för att främja utbildning och forskning och ge spridning åt vetenskaplig dokumentation om ombudsmannainstitutionen.

JO Riitta-Leena Paunio verkade som IOIs styrelsemedlem i åren 2004 - 2009.

Europas ombudsmän träffas bl.a. på Europarådets rundabordskonferenser. EU-ländernas ombudsmän håller kontinuerligt kontakt med EU:s ombudsman.

De nordiska ländernas justitieombudsmän samarbetar sinsemellan och med ombudsmännen i de baltiska länderna och Östersjöländerna.

Dessutom samarbetar Finland bilateralt med de högsta laglighetsövervakarna i sina närområden. Vår justitieombudsman och vår justitiekansler har aktivt samarbete med sina estniska kolleger.