Lediga tjänster

Tjänsten som direktör för Människorättscentret för en mandatperiod om fyra år

Viimeinen hakupäivä: 11.12.2023, 16:00, Id valtiolle.fi -palvelussa: 21-86-2023

En tjänst som äldre justitieombudsmannasekreterare, hälso- och sjukvårdsärenden

Viimeinen hakupäivä: 4.12.2023, 16:00, Id valtiolle.fi -palvelussa: 21-83-2023

En tjänst som äldre justitieombudsmannasekreterare, socialförsäkring och utkomststöd

Viimeinen hakupäivä: 4.12.2023, 16:00, Id valtiolle.fi -palvelussa: 21-82-2023