Kontaktinformation

Postadress, telefon, e-post

E-post: ombudsman@riksdagen.fi

 

Postadress: Riksdagens justitieombudsmans kansli
00102 Riksdagen


Telefon: 09 *4321
Fax: 09 432 2268

Besöksadress

Arkadiagatan 3, 2. våningen, Helsingfors
Justitieombudsmannens kansli är öppet för kundbesök
må - fre kl. 9 - 16.
Kunderna bör ha möjlighet att bestyrka sin identitet av säkerhetsskäl.

Kundtjänst

Råd om hur man gör ett klagomål

Rådgivande jurist, tfn 09 4321 (riksdagens växel)
Ett personligt besök hos rådgivande juristen kräver tidsbeställning.
Juristen ger ingen juridisk rådgivning och kan inte ta ställning till slutresultatet av ett klagomål.
 

Förfrågningar om klagomål och begäran om handlingar:

Vill du fråga hur behandlingen av ditt klagomål framskrider? Eller behöver du JO:s avgöranden som inte har publicerats på webbplatsen? Vänligen kontakta registratorskontoret,
tfn 09 432 3381. Leveranstiden för handlingar är högst 2 veckor.

Skyddad förbindelse

Använd skyddad förbindelse, om du sänder material som innehåller uppgifter som ska bevaras eller som annars är känsliga. Observera att den skyddade förbindelsen fungerar enbart med nedan angivna adress.
Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.
 

För media:

tfn 09 432 3352