Justitieombudsmannens kansli skapar RSS-flöden om pressmeddelanden och avgöranden som publiceras på adressen ombudsman.fi. Flödena kategoriseras efter teman.

Genom RSS-flödena är det lätt att följa justitieombudsmannens avgöranden och annan avgöranden från kansliet. RSS-tekniken ger information om nya avgöranden och meddelanden direkt i en RSS- eller annan webbläsare.

» Närmare information om RSS-flöden
 

1. Avgöranden

Justitieombudsmannens klagomålsavgöranden kategoriseras enligt förvaltningsområde. Här finns alla avgöranden som publiceras på webben.

2. Meddelanden

Flödena grupperas enligt förvaltningsområde och innehåller kansliets samtliga meddelanden.