$layout.getHTMLTitle($locale)

PJ-2005Juris doktor, vicehäradshövding Petri Jääskeläinen är Finlands adertonde justitieombudsman.
 
Jääskeläinens första period som JO började 1.1.2010. Han inledde sin 3. mandatperiod fr.o.m. 1.1.2018. 

Petri Jääskeläinen har även fungerat som biträdande justitieombudsman under två perioder åren 2002 - 2009.
 

Tidigare var Jääskeläinen statsåklagare och chef för utvecklingsenheten vid Riksåklagarämbetet. Innan dess var han anställd som forskare vid Helsingfors universitet samt föredragande vid justitiekanslersämbetet.

Han har varit sekreterare för åklagarkommissionen och medlem av styrelsen för Suomalainen Lakimiesyhdistys.

Jääskeläinens doktorsavhandling handlar om åklagaren som domare. Han har hållit föredrag och skrivit artiklar om straff- och processrättsliga frågor.

 

Curriculum vitae