Jubileumspublikationer

Ombudsmannen i 100 år

För hundra år sedan, den 1 januari 1920, inledde riksdagens justitieombudsman sin verksamhet i Finland. Justitieombudsmannens uppdrag inrättades genom regeringsformen 1919. Institutionen är alltså nästan lika gammal som det självständiga Finland och den är den nästäldsta justitieombudsmannainstitutionen i världen.

Boken har sammanställts till ära av justitieombudsmannens hundraåriga historia. Verket består av artiklar skrivna av tre skribenter. Artiklarna utgår från tre olika perspektiv. Två av skribenterna är experter inom rättshistoria och en är expert inom media.

> Justitieombudsmannen 1920 - 2020 -jubileumsårets bok, pdf (2,7 Mb)
> Ombudsmannens 100-åriga

Justitieombudsmannen 90år jubileumsårets bok

För att hedra JO-institutionens 90-åriga verksamhet offentliggjorde ombudsmannen en jubileumsbok 11.2.2010.
Boken är en samling essäer som handlar om JO:s laglighetskontroll. Essäerna är skrivna av justitieombudsmannen, de biträdande justitieombudsmännen och föredragande vid JO-kansliet.

kirja

Jubileumsboken publicerades på finska, svenska och engelska.

BOKENS ARTIKLAR SOM .PDF-FILER

Pärmen, förord och innehåll, s. 1 - 6

Riitta-Leena Paunio,
Mål och utmaningar - justitieombudsmannens laglighetskontroll 90 år,
s. 7 - 16

Allmänna frågor som rör laglighetskontrollen

Mikko Sarja,
Hör det hit eller inte? - Observationer om justitieombudsmannens befogenheter,
s. 18 - 46

Pasi Pölönen,
De grundläggande och mänskliga rättigheterna - en uppgift för justitieombudsmannen,
s. 47 - 60

Håkan Stoor,
Kritik från JO - straff eller styrning?,
s. 61 - 72

Ulla-Maija Lindström,
Gottgörelse av kränkningar av de grundläggande - exempel på beslutpraxis,
s. 73 - 89

Terhi Arjola-Sarja,
Justitieombudsmannen - utvecklare av god förvaltning,
s. 90 - 106

Riitta Länsisyrjä,
Justitieombudsmannen och genomförandet av EU-rätten,
s. 107 - 121

Jari Pirjola,
Det nationella tillsynssystemet för FN:s konvention mot tortyr,
s. 122 - 133

Jukka Lindstedt,
Diskriminering på grund av etniskt ursprung,
s. 134 - 163

Jorma Kuopus,
Mot elektronisk förvaltning,
s. 164 - 176

Pia Wirta och Jaana Romakkaniemi,
Kundservicen vid justitieombudsmannens kansli,
s. 177 - 184

Vissa delområden inom laglighetskontrollen

Petri Jääskeläinen,
Övervakningen av domstolarna: dess grunder, begränsningar och innehåll,
s. 186 - 199

Juha Haapamäki,
Övervakningen av polisens hemliga inhämtande av information,
s. 200 - 211

Mikko Eteläpää,
Iakttagelser om polisens förvaringslokaler,
s. 212 - 231

Harri Ojala,
Fångars ändringssökande, laglighetsövervakningen och rättsskyddet,
s. 232 - 245

Aila Linnakangas,
Övervakningen av sociala rättigheter - utkomststödet som exempel,
s. 246 - 263

Minna Verronen,
Inspektioner av specialomsorgen av utvecklingsstörda
- användning av tvång en utmaning,
s. 264 - 280

Kaija Tanttinen-Laakkonen,
Laglighetstillsyn i hälso- och sjukvården,
s. 281 - 296

Iisa Suhonen,
Fångvårdens begränsade resurser som en utmaning för hälsovården,
s. 297 - 310

Kirsti Kurki-Suonio,
Justitieombudsman, övervakare av barnets rättigheter,
s. 311 - 324

Jussi Pajuoja,
Övervakning av religionssamfunden,
s. 325 - 342