För media

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om de har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.Pressmeddelanden publiceras på webben på finska, svenska och engelska. Ett pressmeddelande på finska och på svenska distribueras till medierna per e-post.

Pressmeddelanden kan beställas som e-post eller RSS-flöde. Flödet kan även beställas myndighetsvis.

Pressmeddelanden i arkivet

Alla pressmeddelanden ända från året 2004 finns i

Informationen:

Informatör Citha Dahl, tfn 09 432 3352

Begäran av information och handlingar

Kontakta  kansliets registratorskontor
(tfn 09 4321*, ombudsman@riksdagen.fi) om du vill ha avgöranden eller annat material som inte finns på webbsidorna eller i databasen över avgöranden.
Leveranstiden är två veckor.

Bilder för media

Vi erbjuder nya, tryckbara bilder av justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen.

Användning och bildrättigheter

Publiceringsrätten till bilderna i bildbanken tillhör justitieombudsmannens kansli och upphovsrätten tillhör fotografen.

Bilderna får användas gratis för redaktionell publicering. Publiceringsrätten kan inte säljas eller överföras till tredje part.

Vid publicering av bilderna ska fotografen och publiceringsrättens innehavare nämnas, dvs.
Bild: xx/Justitieombudsmannens kansli.

Bilderna får inte användas i kommersiella syften.