Datasekretess

Behandling av personuppgifter vid riksdagens justitieombudsmans kansli

Informationen om de ärenden som handläggs vid riksdagens justitieombudsmans kansli sparas i kansliets ärendehanteringssystem. Personuppgifter som sparas i systemet är till exempel namn och kontaktuppgifter för den klagande och den som klagomålet gäller.

Den klagandes namn utgör offentlig information förutom i de fall där man beslutar att hålla namnet hemligt på grund av att ärendet är känsligt.

Register över behandling