$layout.getHTMLTitle($locale)

Jääskeläinen, Petri Mikko
född i Esbo 1960
 

Utbildning


Student, Tapiolan lukio 1978
Juris kandidat, Helsingfors universitet 1983
Juris doktor, Helsingfors universitet 1997
Vicehäradshövding 1986

Karriär


Riksdagens justitieombudsman 2010–
Riksdagens biträdande justitieombudsman 2002–2009

Riksåklagarämbetet

  • statsåklagare 1997–
  • chef för utvecklingsenheten 1997–2002

Helsingfors universitet

  • assistent och forskare, under flera perioder åren 1993–1997

Justitiekanslersämbetet

  • yngre justitiekanslerssekreterare 1987–1997
  • föredragande (1986)

Vanda domsaga notarie, kanslinotarie och tingsdomare 1985
Länsman, biträdande länsman, stadsfiskal under flera perioder vid olika myndigheter 1982–1984 och 1986

Förtroendeuppdrag

  • Sekreterare i åklagarkommissionen 1994–1995
  • Styrelseledamot i Suomalainen Lakimiesyhdistys ry 2000–2005

Publikationer

  • doktorsavhandling ”Syyttäjä tuomarina” (Åklagaren som domare) 1997
  • straff- och processrättsliga föredrag och artiklar