Broschyren för klaganden

Broschyren Klaga hos JO? innehåller information för den som vill lämna in ett klagomål hos JO.
Den innehåller också blanketten för klagomålet, som kan skrivas ut och skickas in per post. Du kan även lämna in ett klagomål elektroniskt via justitieombudsmannens sidor.

Tryckt broschyr:
 
Broschyr på klarspråk: