$layout.getHTMLTitle($locale)

Juris doktor Pasi Pölönen är riksdagens biträdande justitieombudsman. 

Pölönen första period som BJO började år 2017. Han inledde sin 2. mandatperiod fr.o.m. 1.10.2021. 

Innan Pölönen blev vald var han referendarieråd vid justitieombudsmannens byrå och ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen fr.o.m slutet av år 2011.
 
Pölönen har tidigare arbetat som forskare, som biträdande jurist vid sekretariatet för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, föredragande vid justitiekanslersbyrån samt som forskare vid Helsingfors universitet. Dessutom har han varit medlem i flera av justitieministeriets arbetsgrupper. 
 
Åren 2015-2016 var han ställföreträdande domare ad hoc, utvald för Finlands del vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. 
 
Pölönen har forskarbakgrund särskilt inom processrätt och mänskliga rättigheter. Hans doktorsavhandling från 2003 behandlar personbevisning i straffprocess. Dessutom har han publicerat flertalet artiklar, rättsfallskommentarer samt böcker, både ensam och med andra, bl.a. Ylin laillisuusvalvonta, Pajuoja – Pölönen, 2011, Euroopan ihmisoikeussopimus, Pellonpää – Gullans – Pölönen – Tapanila, 2018, 6. upplagan och Todistelu oikeudenkäynnissä, Pölönen – Tapanila, 2015.