$layout.getHTMLTitle($locale)

sakslin-2013

Juris licenciat Maija Sakslin är riksdagens biträdande justitieombudsman. 

Sakslins första period som BJO började 1.1.2010. Hon inledde sin 4. mandatperiod fr.o.m. 1.4.2022. 

Sakslin har sedan år 1999 ansvarat för planeringen och koordineringen av FPA:s juridiska forskning.

Före det var hon forskare vid FPA:s forsknings- och utvecklingsenhet och vid Institutet för internationell ekonomisk rätt samt projektchef vid FPA:s forsknings- och utvecklingsenhet och sekretariat

Åren 1997 - 1998 var hon i tre repriser tf föredragande vid JO:s kansli. 

Hon har dessutom skött ett stort antal, framför allt till grundlagen och den sociala tryggheten anslutna sakkunniguppdrag i finländska och europeiska arbets- och forskningsgrupper.

I sin forskning har Sakslin granskat framför allt de grundlägggande och mänskliga rättigheter samt behörighetsfördelningen mellan EU och dess medlemsstater.