Bilagor till klagomålet

Bifoga gärna sådana dokument som stöder klagomålet. Om klagomålet gäller ett myndighetsbeslut, ber vi Er bifoga beslutet eller en kopia av det.
Bilagorna returneras till Er senare.

Bilagans storlek

Till ett elektroniskt klagomålet kan Ni bifoga bilagor med en sammanlagd vikt om högst 10 Mt.

Bilagor kan också sändas per e-post på adressen:
ombudsman@riksdagen.fi

Skyddade förbindelse

Skyddad e-post kan Ni sända till JO:s kansli med riksdagens skyddade förbindelse pä följande adress:
https://turvaposti.eduskunta.fi/

Mottagarens adress:
oikeusasiamies@eduskunta.fi Den skyddade förbindelsen fungerar enbart med denna adress, skriv upp den, e-postblanketten upprepar den inte.

Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.

Med posten:

Bilagor kan också skickas med vanlig post, trots att själva klagomålet sändas via nätet.
Adress: Justitieombudsmannens kansli, 00102 Riksdagen.