Andra publikationer

Särskilda berättelser

I ett ärende som justitieombudsmannen anser vara viktigt kan hen också ge en särskild berättelse till riksdagen.

Barn, familjevald och myndigheternas ansvar (pdf: 548 kt).
Justitieombudsman Paunio överlämnade 7.2.2006 sin särskilda berättelse till riksdagens talman.
 
Utvecklande av stadgandena om jäv (pdf: 78,1 kt)
År 1993 lämnade JO Jacob Söderman en särskild berättelse om behovet att utveckla jävsbestämmelserna.

I ett ärende som justitieombudsmannen anser vara viktigt kan han eller hon också ge en särskild berättelse till riksdagen.

Barn, familjevald och myndigheternas ansvar (pdf: 548 kt).
Justitieombudsman Paunio överlämnade 7.2.2006 sin särskilda berättelse till riksdagens talman.

Utvecklande av stadgandena om jäv (pdf: 78,1 kt)
År 1993 lämnade JO Jacob Söderman en särskild berättelse om behovet att utveckla jävsbestämmelserna.