Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Savitaipale kommun har tagit ut ambulansavgifter av patienter i strid med lag

Anmärkning från JO

2.3.2005

JO Riitta-Leena Paunio kritiserar Savitaipale kommun för att i strid med lag ha tagit ut en avgift för sjuktransport.

Savitaipale kommun hade gett två kommuninvånare betalningsförbindelse för operation på ett privatsjukhus på en annan ort. När patienterna efter operationen kom tillbaka för att få fortsatt vård på hälsovårdscentralen i Savitaipale fick de själva betala sin ambulanstransport, 290 euro. De klagade hos JO.

I sitt avgörande hänvisar JO Paunio till lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och framhåller att sjuktransporten från ett privatsjukhus till en vårdavdelning på en hälsovårdscentral skall vara avgiftsfri för patienten, om kommunen har hänvisat patienten till vård på ett privatsjukhus. JO gav bastrygghetsnämnden i Savitaipale en anmärkning för sjuktransportavgifter som utanordnats i strid med lag.

JO påpekar att samma avgifter och ersättningar enligt lag skall tas ut för de social-, hälso- och sjukvårdstjänster ordnas i form av köpta tjänster som för motsvarande tjänster i kommunens eller samkommunens regi. Detta innebär att kommunen måste ta ut klientavgifter enligt samma kriterier oavsett om patienten har fått specialiserad sjukvård på ett centralsjukhus eller om kommunen har köpt motsvarande vård av ett privatsjukhus.

Dessutom framhåller JO att transport av en patient som är inskriven på en hälsovårdscentral eller ett sjukhus med sjuktransportfordon till en annan vårdinrättning enligt lag är avgiftsfri för patienten när en läkare har ordinerat transporten.

Inte heller förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården tillåter att en avgift tas ut för transport av en patient med sjuktransportfordon från en bäddplats på en hälsovårdsstation eller ett sjukhus till en annan vårdinrättning, om transporten ordinerats av en läkare.

Närmare information lämnas av äldre justitieombudsmannasekreterare Aila Linnakangas, tfn 09-432 33 79.

JO:s avgöranden dnr 1201/4/03 och 1126/4/03 (på finska).