Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Anmärkning till kriminalöverkonstapel för flera lagstridigheter

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen har gett en anmärkning på grund av flera försummelser till en utredare av sexualbrott mot en minderårig. 

Kriminalöverkonstapeln var till stor del ansvarig för att förundersökningen inte hade utförts utan ogrundat dröjsmål. Det var fråga om misstanke om ett allvarligt brott mot barn. Efter förhöret med målsäganden hade inget gjorts i ärendet på nästan två år. Trots att undersökningsledaren vid tidpunkten fäste uppmärksamhet vid dröjsmålet, framskred ärendet ändå inte förrän utredaren byttes ut. Därefter överfördes ärendet inom en dryg månad till åtalsprövning, då de nödvändiga förhören genomfördes snabbt. Ärendet var varken omfattande eller exceptionellt, men förundersökningen pågick i totalt över 2½ år. Ärendet har nu överförts till tingsrätten. 

Enligt JO hade även ledningens övervakning av längden på förundersökningarna misslyckats. Man borde ha ingripit i dröjsmålet mer effektivt redan tidigare. JO fäste därmed också undersökningsledarens och polisinrättningens uppmärksamhet vid övervakningen av längden på förundersökningarna.
Dessutom hade kriminalöverkonstapeln försummat att ge den 16-åriga målsägandens föräldrar tillfälle att närvara vid förhöret och hade inte heller efteråt meddelat dem om förhöret och dess innehåll. Kriminalöverkonstapeln hade också försummat att hänvisa målsäganden till stödtjänster. Så borde man ha gått tillväga, även om målsägandens advokat var närvarande vid förhöret. 

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens avgörande 6899/2019 har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi. 

Mer information ger referendarierådet Juha Haapamäki, tfn 09 432 3334.