Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Begränsningar i JO-kansliets kundservice för att förhindra spridningen av coronaviruset

 
Kansliets kundservice begränsas tills vidare p.g.a coronavirusläget. Dokument och handlingar tas emot i Lilla parlamentets publikingång, de stämplas in vid ingången. Registratorskontoret erbjuder alltså ingen personlig kundservice. Personlig rådgivning på plats är inte heller tillgänglig. Kansliet betjänar per telefon som tidigare.