Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Pressmeddelande: Tillståndsärenden hos polisen måste kunna skötas även utan tidsbeställning

Det måste vara möjligt för personer som har ärende till polisens tillståndstjänst att inlämna sina ärenden utan att någon tid behöver beställas i förväg, bara genom att köa och vänta på sin tur, anser biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja.

I klagomål som inlämnats till justitieombudsmannen, och i samband med inspektioner som JO-kansliet företagit, har det kommit fram att det vid flera polisstationer inte går att inge passansökan och andra ansökningar, om inte sökanden i förväg har bokat tid på elektronisk väg.

- Tidsbeställningen via elektroniska medier gör det bekvämare att få ärendena skötta, men det är långt ifrån alla som förmår eller vill ordna beställningen via nätet, anser Pajuoja.

Likaså bör klienterna få relevant information om den praxis som tillämpas, och det ska meddelas att den som kommer utan att ha bokat tid måste vara beredd på långa väntetider.

Systemen är föråldrade

Telefonsystemen är gamla, och det skapar problem med kontakterna till polisens tillståndstjänster, eftersom systemen inte är så upplagda att telefonköande fungerar.

Verkligt illa belastat är t.ex. det system som används av polisinrättningen i Helsingfors, men en reform av detta är redan under arbete. Meningen är bl.a. att ett telefonkösystem införs, likaså en funktion som gör att den som ringer blir uppringd i retur, så snart en tjänsteman blir ledig.

Även polisens tidsbeställningssystem är föråldrat. Det finns risker för att systemet ger en s.k. fantombokning hos fel polisinrättning; detta kan ske om klienten via flera polisinrättningars webbplatser har sökt efter en bokning vid tidigaste möjliga tidpunkt. Också detta fel hör till det som redan håller på att korrigeras.

Tio klagomål om tillståndstjänster

BJO Pajuoja har nu tagit ställning till fyra klagomål, som alla har att göra med skötseln av tillståndsärenden hos polisen i Esbo eller Helsingfors.

Undersökning pågår därtill beträffande sex klagomål, som gäller anhopningarna av tidsbeställningar och de långa väntetiderna hos polisinrättningarna i Uleåborg, Åbo, Vanda och Mellersta Nyland.

Väntetiderna för passansökningar varierar avsevärt mellan olika polisstationer. I bästa fall kan tid bokas med någon dags väntetid, som mest tar det cirka sju veckor att få en tid.

Begäran om ytterligare utredningar

Med anledning av flera klagomål har biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja bett Polisstyrelsen inkomma med en utredning, senast före utgången av oktober 2013, om de långa väntetiderna samt om de problem som kommit fram i samband med avhämtningen av nya pass i R-kioskerna.


Beslut av biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja 13.8.2013, dnr 2200/4/12, 2028/4/12, 2030/4/12 och 2047/4/12 samt inspektioner av polisens tillståndsförvaltning i Helsingfors (7.8.2013, 3400/3/13) och i Esbo (8.8.2013, 3402/3/13), på finska.

Närmare uppgifter ges av justitieombudsmannasekreterare Mikko Eteläpää, tfn 09-432 33 59.