Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Polisens agerande under Black Lives Matter-demonstrationen

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen anser att det med tanke på polisens framhävda opartiskhet är problematiskt att två polismän som övervakade Black Lives Matter-demonstrationen fotograferades med demonstrationsskyltar. 

Åtgärderna för att avsluta mötet dröjde inte klandervärt

Minst 3 000 personer deltog i demonstrationen i juni 2020, då de dåvarande mötesbegränsningarna endast tillät 500 deltagare. Både polisen och demonstrationsarrangören verkar ha hamnat i en överraskande situation då det kom många gånger fler människor till platsen än väntat. Enligt JO dröjde polisens åtgärder för att avsluta mötet inte på ett sätt som skulle ha föranlett honom att vidta åtgärder.   

Demonstrationens övervakare ska ha en opartisk roll

Enligt JO ska en polisman som övervakar en demonstration inte ta ställning för eller emot demonstrationen, utan han eller hon ska förbli neutral. Även i detta fall hade poliserna i uniform förutom att trygga utövandet av mötesfriheten också varit förpliktade att övervaka att arrangören fullgör sina lagstadgade skyldigheter.  

JO betonade att det inte är fråga om vad demonstrationen gällde och hur allmänt godtagbart temat för demonstrationen anses vara. Även om det hör till polisens skyldigheter att motsätta sig rasism, ger detta inte polismännen rätt att avvika från rollen som en opartisk övervakare. Polisen ska agera på ett sätt som även utåt ser opartiskt ut.

Av polisen krävs framhävd opartiskhet på grund av uppgiftens karaktär. Det är viktigt att polisen noggrant ser till att det inte uppstår någon grogrund för misstankar om partiskhet. 

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens avgörande 4428/2020 har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi 

Mer information ger referendarieråd Juha Haapamäki, tfn 09 432 3334.