Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Många klagomål om polisens verksamhet under Black Lives Matter-demonstrationen

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen utreder 16 klagomål om förfarandet vid polisinrättningen i Helsingfors under Black Lives Matter-demonstrationen som ordnades på Senatstorget den 3 juni 2020. Dessutom undersöker han tre anonyma anmälningar som gjorts till polisens interna etiska kanal.

I klagomålen har man för det första kritiserat att poliser i uniform, vars uttryckliga tjänsteuppgift har varit att övervaka demonstrationen i fråga, enligt klagandena har deltagit i demonstrationen genom att hålla en demonstrationsskylt och även i intervjuer på plats uttryckt sitt stöd för demonstrationen i fråga. Detta har kritiserats särskilt med hänsyn till den opartiskhet som krävs av polisen. För det andra har polisen kritiserats för att den tillät över 3 000 människor att samlas i strid med de mötesbegränsningar som regionförvaltningsverket fastställt.

Justitieombudsmannen har bett inrikesministeriet om en utredning och ett utlåtande 4428/2020 (på finska) i ärendet senast den 30 oktober 2020. 

Mer information ger referendarierådet Juha Haapamäki, tfn 09 432 3334