Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Petri Jääskeläinen fortsätter som riksdagens justitieombudsman

Juris doktor Petri Jääskeläinen har utsetts till riksdagens justitieombudsman för mandatperioden 1.1.2022–31.12.2025.

Valet förrättades i riksdagens plenum tisdagen den 30 november. I valet fanns inga andra kandidater, eftersom Jääskeläinen var den enda som anmält intresse för uppdraget inom den utsatta tiden.

Petri Jääskeläinen har fungerat som riksdagens justitieombudsman även under de föregående mandatperioderna 2018-2021, 2014–2017 och 2010–2013. Därförinnan var Jääskeläinen biträdande justitieombudsman i två perioder under åren 2002–2009.

Riksdagen utser justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen för fyra år i sänder. Innan valet förrättas gör grundlagsutskottet en bedömning av dem som anmält sig för uppdraget. Valet sker genom sluten omröstning.