Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Justitieombudsmannen gjorde oanmälda inspektioner av förhandsröstningsställen - brister i tillgänglighet och tryggandet av valhemligheten

Inspektionen som utfördes på förordnande av riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen genomfördes måndagen den 8 april vid sju av riksdagsvalets förhandsröstningsställen.

Inspektionsprotokollet 1670/2019 har publicerats (på finska) på www.ombudsman.fi

Tilläggsinformation ger äldre justitieombudsmannasekreterare Juha-Pekka Konttinen, tfn 09 432 3338 eller referendarieråd Ulla-Maija Lindström, tfn 09 432 3355.