Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Justitieombudsmannen undersöker inte polisens förfarande i Elokapina-demonstrationen

Riksdagens justitieombudsman (JO) hade under behandling 15 klagomål om polisens förfarande under Elokapina-demonstrationen 3.10.2020.

Polisens förfarande hade även polisanmälts. Åklagaren har meddelat att man inleder en förundersökning i ärendet. JO beslöt att inte undersöka de inkomna klagomålen eftersom man i ett klagomålsförfarande inte kan undersöka och ta ställning till ett ärende som är anhängigt i en straffprocess.

Efter att ärendets straffprocess har avslutats utvärderar JO om det ännu finns laglighetsövervakningsmässiga behov att undersöka ärendet.

Mer information ger referendarierådet Juha Haapamäki, tfn 09 432 3334