Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Rekordmånga klagomål igen till justitieombudsmannen

År 2021 mottog riksdagens justitieombudsman (JO) rekordartade 7732 klagomål. Detta är cirka 700 fler än 2020 (7059 klagomål), vilket också var ett rekordår i antalet klagomål. Under de tre senaste åren har antalet klagomål stigit med över 38 procent.

Antalet ärenden ökade inom nästan alla förvaltningsområden. Den största andelen ärenden gällde hälsovården (1322), socialvården (1142) och polisen (922). Ökningen var kraftigast i ärenden som gällde hälsovården. År 2021 inkom 1322 klagomål med anknytning till hälsovården, medan klagomålen året innan uppgick till 802. Det här innebär en ökning på nästan 65 procent.

JO gav även rekordmånga utlåtanden (155) år 2021. Antalet ärenden som undersöktes på eget initiativ var 67.

På grund av coronaepidemin utfördes färre inspektioner än vanligtvis (39), största delen av dem utfördes via distansförbindelse.  

Trots det rekordstora antalet klagomål avgjorde JO fler klagomål än antalet inkomna klagomål. Totalt avgjordes 7892 klagomål (7027 år 2020) och 91 (78) egna initiativ under det senaste året. Sammanlagt 1030 klagomål och 42 egna initiativ ledde till att JO vidtog åtgärder, dvs. över 13 procent av alla klagomål och egna initiativ.

Klagomål och egna initiativ i anslutning till coronaepidemin

År 2021 inkom 1106 klagomål som gällde coronaepidemin, av vilka 1065 avgjordes. JO tog 14 egna initiativ och gav 2 utlåtanden i anknytning till coronaepidemin. 

- År 2021 var åter igen ett mycket exceptionellt år i JO:s verksamhet på grund av den kraftiga ökningen av antalet klagomål och coronaepidemin, säger JO Petri Jääskeläinen. 

Målet för handläggningstiden för klagomål uppnåddes dock i slutet av året, då det inte fanns ett enda anhängigt klagomål som var över ett år gammalt.

Mer information ger informatör Citha Dahl, citha.dahl@riksdagen.fi.