Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Ett rekordantal klagomål till justitieombudsmannen 2020

År 2020 mottog riksdagens justitieombudsman (JO) rekordartade 7059 klagomål. Detta är cirka 800 fler än 2019 (6267 klagomål), vilket också var ett rekordår i antalet klagomål. 
 
Antalet ärenden ökade inom nästan alla förvaltningsområden. Den största andelen ärenden gällde socialvården (1196), polisen (852) och hälsovården (802). Ökningen var kraftigast i ärenden som gällde undervisningen. År 2020 inkom 466 klagomål med anknytning till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, medan klagomålen året innan uppgick till 256.
 
På grund av coronaepidemin minskade däremot antalet inspektioner betydligt, år 2020 gjordes endast 23 inspektioner (104 år 2019).
 
JO undersökte på eget initiativ 66 ärenden och gav 83 utlåtanden som främst gällde lagberedning.
 
JO avgjorde sammanlagt 7027 klagomål (6057 år 2019) och 78 (63) egna initiativ under det senaste året. Sammanlagt 963 klagomål och 60 egna initiativ ledde till att justitieombudsmannen vidtog åtgärder, dvs. nästan 15 % av alla klagomål och egna initiativ.
 
Klagomål och egna initiativ i anslutning till coronaepidemin
 
År 2020 inkom 931 klagomål som gällde coronaepidemin, av vilka 601 avgjordes. 22 egna initiativ togs och 5 utlåtanden gavs. Klagomålen gällde mest förvaltningsområdena undervisning (214), socialvård (155) och hälsovård (125).
 
- År 2020 var ett mycket exceptionellt år i JO:s verksamhet på grund av den kraftiga ökningen av antalet klagomål och coronaepidemin, säger JO Petri Jääskeläinen. Målet för handläggningstiden för klagomål uppnåddes dock i slutet av året, då det inte fanns ett enda anhängigt klagomål som var över ett år gammalt.
 
Mer information ger informatör Citha Dahl, citha.dahl@riksdagen.fi.