Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

No-Harm Center har fått namn på nationalspråken

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen har tagit ställning till namnet på det center för patientsäkerhet som grundats vid Vasa centralsjukhus. Centret fungerar som nationellt samarbetsnätverk för patientsäkerhet och hade ursprungligen getts namnet No-Harm Center.  

JO har tidigare ansett att ett enbart engelskspråkigt namn (Stroke Unit) på en enspråkig enhet för hälso- och sjukvård inte är god förvaltning och inte följer regelverket om språkliga rättigheter (dnr 4032/4/08). No-Harm Center avvek från det här fallet närmast i det avseende att centret inte erbjuder tjänster direkt för medborgarna, som alltså inte besöker centret. Å andra sidan producerar centret en tjänst för allmänheten i och med att det ger ut information om patientsäkerhet. Det handlar därmed inte enbart om intern verksamhet. Därför gällde JO:s slutsatser i Stroke Unit-fallet i princip även för namnet No-Harm Center.

Centret har nu fått ett namn på båda nationalspråken (Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, Utvecklingscentret för klient- och patientsäkerhet). I centrets verksamhet utåt, som i huvudsak består av information, är avsikten likaså att använda båda nationalspråken.

JO ansåg att Vasa centralsjukhus åtgärder var adekvata och följde principerna i hans tidigare beslut om Stroke Unit. Därför förutsatte detta ärende inga vidare åtgärder av justitieombudsmannen.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens avgörande 5003/2019 har publicerats i sin helhet (på finska) på adressen www.ombudsman.fi.

Mer information ger referendarierådet Mikko Sarja, tfn 09 432 3364.