Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Matti Marttunen ny kanslichef i justitieombudsmannens kansli

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen har utnämnt utskottsrådet, juris doktor, vicehäradshövding Matti Marttunen till ny kanslichef i JO-kansliet. Marttunen tillträder sin tjänst 1.3.2021.

Marttunen har tidigare tjänstgjort bland annat som förman för grundlagsutskottets kansli och som sekreterare i grundlagsutskottet. Marttunen har även ansvarat för flera betydande lagstiftningsprojekt samt varit ordförande för diverse arbetsgrupper i justitieministeriet.

JO-kansliets kanslichef har i uppgift att leda och utveckla kansliets förvaltning och ombesörja för dess prestationsnivå. Kanslichefen fungerar som föredragande och som avgörare på JO:s order i kansliets förvaltningsärenden. Kanslichefen fungerar även som föredragande i laglighetsövervakningsärenden.

Totalt 26 personer sökte tjänsten som kanslichef.

Tilläggsinformation ger kanslichef Riitta Länsisyrjä, tfn 09 432 3363.