Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Jari Råman ny kanslichef i justitieombudsmannens kansli

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen har utnämnt juris doktor, Jari Råman till ny kanslichef i JO-kansliet. Råman tillträder sin tjänst 11.5.2022.

Råman har fungerat som biträdande dataombudsman vid dataombudsmannens byrå sedan våren 2019. Han har tidigare bland annat arbetat som chef för informationshantering och registerföring vid Polisstyrelsen.

Råman har under sin karriär koncentrerat sig särskilt på behandling av personuppgifter, informations- och cybersäkerhet samt verkställande och övervakning av lagstiftningen gällande informationshantering.

JO-kansliets kanslichef har i uppgift att leda och utveckla kansliets förvaltning och ombesörja för dess prestationsnivå. Kanslichefen fungerar som föredragande och som avgörare på JO:s order i kansliets förvaltningsärenden. Kanslichefen fungerar även som föredragande i laglighetsövervaknings- och utlåtandeärenden.

Totalt 17 personer sökte tjänsten som kanslichef.

Tilläggsinformation ger tf. kanslichef Riitta Länsisyrjä, tfn 09 432 3363 och informatör Citha Dahl, tfn 09 432 3352.