Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Allvarliga brister i polisfängelset i Haukipudas

Justitieombudsmannens kansli utförde 10.4.2019 en oanmäld inspektion till polisinrättningen i Uleåborg och polisfängelset i Haukipudas.

Justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen anser att det är problematiskt att förvaringen av de frihetsberövade hade arrangerats på basen av otillräckliga och även lagstridiga temporära lösningar under en tidsperiod på flera år.

JO anser att det är viktigt att inrikesministeriet och Polisstyrelsen så fort som möjligt strävar efter att fatta beslut om lokaliterna inom Uleåborgs polisinrättning. JO har bett inrikesministeriet, Polisstyrelsen och polisinrättningen i Uleåborg meddela hurudana åtgärder man ämnar vidta senast 31.10.2019.

Inspektionsprotokollet EOAK 1954/2019 har publicerats i sin helhet (på finska) på JO:s webbplats www.ombudsman.fi

Tilläggsuppgifter ger justitieombudsmannasekreterare Juho Martikainen, tfn 09 432 3343.