Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

FPA informerade om lagstridiga handläggningstider

BJO ber om en utredning

FPA meddelade i augusti att det under semesterperioden uppstått en anhopning av ansökningar om utkomstskydd för arbetslösa och att handläggningstiden var 4 - 8 veckor.

Biträdande JO Jussi Pajuoja anser att FPA:s meddelande är problematiskt från lagens synpunkt. Lagen förutsätter att beslut om utkomstskydd för arbetslösa ges inom 30 dagar, såvida det inte krävs tilläggsutredning. Denna garanti fogades till lagen för drygt ett år sedan.

Semesterperioden är enligt Pajuojas åsikt inte en sådan i lagen avsedd undantagssituation som tillåter avvikelse från den lagstadgade handläggningstiden.

Pajuoja ber FPA inkomma med en utredning om den genomsnittliga handläggningstiden för utkomstskyddsärenden i maj-oktober 2012. Samtidigt ber han FPA klarlägga vilka åtgärder den vidtagit för att ansökningar om utkomstskydd för arbetslösa, också i försäkringsdistrikten med de svåraste anhopningarna av ärenden, ska kunna handläggas inom den lagstadgade tidsfristen.

Stora regionala skillnader i handläggningstiderna

Biträdande JO bad också senaste vår FPA inkomma med en utredning om handläggningstiderna, då han fått flera klagomål över långa handläggningstider för ansökningar om utkomstskydd för arbetslösa.

FPA uppgav då att den genomsnittliga handläggningstiden för nya ansökningar i hela landet var 20 dagar i januari-april. Kortast var den i Södra Karelens försäkringsdistrikt , i genomsnitt 11,5 dagar. Längst var handläggningstiden i Helsingfors där man fick vänta i genomsnitt 34,5 dagar på beslut.

Biträdande JO anser att det med avseende på en jämlik behandling av kunderna är ett missförhållande att handläggningstiderna för ansökningar om utkomstskydd uppvisar stora variationer i FPA:s olika försäkringsdistrikt.

Närmare information ger JO-sekreterare Juha Niemelä, tfn (09) 432 3356.